Na svoje si určite prídu aj milovníci prírody. Okolité kopce (Strážov, Javorina, Rohatá skala, Malenica) ponúkajú za priaznivého počasia prekrásne výhľady.

Príroda v okolí regiónu stredného Považia je veľmi rozmanitá a krásna. Súčasne ponúka veľa možností pre vyžitie v rôznych oblastiach cestovného ruchu. Hubárčenie, salašníctvo, turistika, cykloturistika, prípadne horolezectvo sú len niektoré z možností, ktorými pre prípadného turistu disponuje.

Západnú časť územia od severu na juh tvoria Javorníky a Biele Karpaty, ktoré patria do oblasti slovensko-moravských Karpát. Tie sú spolu s Považským podolím, ktoré ich oddeľuje od fatransko-tatranskej oblasti, tvorené prevažne flyšovým pásmom. Spomínanú fatransko-tatranskú oblasť vo východnej časti územia budujú dva celky, a to  Súľovské a Strážovské vrchy, tvorené hlavne jadrovými pohoriami.

Tento fakt spôsobuje veľkú rozmanitosť rastlinstva a živočíšstva, expozície a tvarov reliéfu a pod.. Prítomnosť krasových útvarov je typická hlavne pre jadrové pohoria budované vápencom. Takýmito sú Súľovské, ale hlavne Strážovské vrchy, kde sa nachádza približne dvesto väčších či menších evidovaných jaskýň.

Súľovské vrchy

Záujemcom o turistiku v regióne stredného Považia by sme veľmi radi predstavili niekoľko nádherných jaskýň v našom okolí, tvoriacih hlavne Mojtínsky, prípadne Strážovský kras, rovnako tak bezprostredné okolie Považskej Bystrice, hlavne Partizánsku jaskyňu pod Veľkým Manínom či Šarkaniu dieru v Súľovských vrchoch.

Začneme prehliadkou prvej z nich. Je ňou Šarkania diera  v NPR Súľovské skaly. Jaskyňa je súčasťou náučného chodníka Súľovských skál, ktorý o. i. ponúka možnosť príjemnej turistiky po miestach ako Gotická brána, Súľovský hrad a pod.. Je dlhá približne 60 m a rovnako je prístupná pre turistov. V jaskyni sa našli archeologické nálezy osídlenia človekom už v neolite (mladšia doba kamenná). Rovnako tak pozostatky medveďa jaskynného.

sarkania.jpg

Súľovské skaly

Najznámejšou je Šarkania diera. FOTO: MAPYSR.SK

Jaskyne v okolí Manína

Pri náučnom chodníku Veľký Manín sa nachádza ďalšia tzv. Partizánska jaskyňa. Tá s mnohými ďalšími (napr. Vápencová jaskyňa, Jašteričia priepasť) v súčasnosti spolu tvorí  dovedna až 40 objavených jaskýň v tejto lokalite. Všetky sa nachádzajú v okolí Malého a Veľkého Manína, ktoré kedysi tvorili jeden celok, a to Manínske bradlo.

zavadskamala.jpg

Ďalšia jaskyňa

Malá závadská jaskyňa. FOTO: SPELOSTRAZOV.SK

V smere zo severu na juh pokračujeme ďalšími krasovými útvarmi nazvanými Závadské jaskyne. Tie sa nachádzajú v južnej časti Súľovských vrchov, v blízkosti miestnej časti obce Prečín v Zemianskej Závade. Ležia však na území obce Horný Moštenec. Sú tvorené Veľkou  a Malou temnou jaskyňou. Osídlené boli už v neskoršej dobe kamennej. V oboch jaskyniach nájdeme vápencové útvary tzv. kvaple.

zavadska.jpg

Okolie Bystrice

Južne od Manína je Veľká závadská jaskyňa. FOTO: SPELEOSTRAZOV.SK

Najznámejšia je Dúpna

V blízkosti obce Pružina sa nachádza jedna z najstarších známych jaskýň na Slovensku – Pružinská dúpna jaskyňa, ktorá je stará približne 10 miliónov rokov. Nachádzajú sa v nej mohutné kvapľové stalagmity a stalagnáty. Steny jaskyne pokrývajú sintrové náteky. Pri vchode do jaskyne je náučný panel nainštalovaný členmi Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Jaskyňa slúži i v súčasnosti ako útočisko pre netopierov.

dupna.jpg

Pružina

Pružinská dúpna jaskyňa. FOTO: SPELOSTRAZOV.SK

Mojtínsky kras budeme prezentovať nádhernou Mojtínskou priepastnou jaskyňou, ktorá drží v rámci jaskýň nášho regiónu jedno „naj“, ako najhlbšia jaskynná priepasť (-104 m). V jej blízkosti sa nachádza ďalšia Jaskyňa na rúbaní, cez ktorú tečie podzemný potok. Tieto dve jaskyne spoločne tvoria niekoľko sto metrov dlhý Mojtínsky kras. Žiaľ, nie sú prístupné pre verejnosť. Prístupnou v tejto oblasti je iba Jaskyňa v zraze, ktorá do roku 1860 slúžila ako kostolík pre obyvateľov obce Mojtín.

mojtinska.jpg

Mojtín

Mojtínska priepastná jaskyňa. FOTO: OBECMOJTIN.SK

Strážovske vrchy

Posledným  je Strážovský kras. Zastúpený asi jednou z najkrajších jaskýň celých Strážovských vrchov tzv. Otcovou jaskyňou, jaskyňou Diamami, či Jánošíkovou jaskyňou. V ďalšej z nich, so zaujímavým názvom, Četníkova svadba  bádajú speleontológovia už viac ako 10 rokov pričom objavili viac ako 1 km podzemných chodieb. V súčasnosti je teda druhou najdlhšou objavenou jaskyňou v Trenčianskom kraji.

cetnikova.jpg

Četníkova svadba

Speleológovia ju skúmajú už desať rokov. FOTO: SPELOSTRAZOV.SK

Dúfajme, že sa jedného dňa dočkáme a všetky tieto, ba i mnohé ďalšie budú sprístupnené verejnosti, aby sme mohli ukázať náš nádherný kraj celému Slovensku či svetu. Naše okolie potenciálom ďaleko presahuje súčasný stav využitia v oblasti cestovného ruchu. Prípadné postupné dobudovávanie infraštruktúry ruka v ruke s osvetou by v konečnom dôsledku mohli priniesť ovocie práce a prilákať turistov zo širšieho okolia vo väčšom počte i k nám. Veď i samotné Ministerstvo hospodárstva SR (2005) náš región v rajonizácií cestovného ruchu považuje v dlhodobom horizonte za „región medzinárodného významu“ patriaceho medzi najatraktívnejšie územia Slovenska.

ostrá Malenica
južný výhľad zo Strážova
obec Mojtín
výhľad z ostrej Malenice
Malenica
výhľad z ostrej Malenice
večný vojak v obci Mojtín
obec Mojtín
kríž na hore Butkov
večný vojak v obci Mojtín
Zdenková brána
výhľad z tretích kamenných vrát
výhľad z ostrej Malenice
Strážov
pohľad na obec Mojtín
hrebeň Dubovec
hrebeň Dubovec
hrad Uhrovec
foto z podskalského Roháča
výhľad z Vápča
výhľad z Rašova v belušskom chotári
výhľad zo Sokolia
pohľad z Mojtínskeho hradiska
Mojtínsky kras
lúka pod Strážovom
hrebeň vrchu Kozinec
Zdenková brána
vrchol Strážova
lúky na hrubej Kečke
kríž Butkov
kostelecká tiesňava
obec Mojtín
obec Mojtín
hrad Lietava
pohľad na Žilinu z Lietavského hradu
Vrchteplá
Trenčiansky hrad
pohľad zo Stupičia
výhľad z Považského hradu
podmanínska pahorkatina
podmanínska pahorkatina
Mraznica z Rohatej skaly
Bojnický zámok
výhľad z Kľaku
pohľad na Mojtín z Rakytníka
panoráma z vrchu Holíš
kavčia skala na Butkove z Hradiska
zašitý kút Strážoviek
Kalisté
výhľad z Kamenice

Copyright © 2019-2024 Apartmány Mojtín

Design a realizácia: Trebor 2017